Kwalifikacje zawodowe

 1. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe. Przedstawiciel tej profesji odpowiada za przygotowanie prac oraz montaż urządzeń, a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania. Może także podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą

Zadania zawodowe to:

 • doradztwo w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii,
 • posługiwanie się dokumentacją, normami oraz instrukcjami, wykonywanie szkiców i rysunków schematycznych dotyczących montażu urządzeń i systemów;
 • ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizację urządzeń i instalacji grzewczych;
 • sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych;
 • organizowanie stanowiska pracy, dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji w budynkach;
 • kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska;
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego;
 • nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • udział w pracach badawczych związanych z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej – wykonywanie prac uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych.

 

Kompetencje i kwalifikacje

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód dla osób, które charakteryzuje: twórczy, analityczny i logiczny umysł, szybka orientacja, zdolność koncentracji, dokładność i systematyczność, jasne i precyzyjne formułowanie myśli, wyobraźnia przestrzenna, zainteresowanie nowoczesnymi i przyszłościowymi technologiami. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.

Środowisko i charakter pracy

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być zatrudniony jako: monter/serwisant urządzeń i systemów, osoba nadzorująca czy przedstawiciel handlowy, swoje zadania wykonuje zarówno w budynkach, na budynkach, jak i na wolnym powietrzu. W pracy zawodowej wykorzystuje wiele maszyn i urządzeń, m.in. narzędzia i urządzenia elektryczne, budowlane, pomiarowe jak również sprzęt biurowy, w tym sprzęt IT. Wykonując prace na wolnym powietrzu, np. montaż kolektorów słonecznych czy elementów pomp ciepła, często narażony jest na trudne warunki pogodowe. Zatem, może być podatny na choroby układu oddechowego, alergie, choroby związane z układem kostno-stawowym. Przy występującym dużym natężeniu hałasu, zbyt silnym lub zbyt słabym oświetleniu okoliczności pracy mogą powodować choroby wzroku i słuchu. Praca przedstawiciela handlowego z uwagi na czas spędzany w samochodzie wiąże się natomiast z narażeniem narządów ruchu, zwyrodnieniami kręgosłupa i stawów. Godziny pracy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są na ogół stałe – wynoszą od 6 do 9 godzin, jednak ze względu na potrzeby oraz warunki pogodowe mogą być ustalane inaczej, również w dni wolne