Kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 2. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może wykonywać czynności związane z:

 • szeroko pojętymi robotami wykończeniowymi w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej,
 • kosztorysowaniem robót wykończeniowych,
 • rozróżnianiem technologii wykonywania robót wykończeniowych i zastosowanych do nich materiałów budowlanych.

Zadania zawodowe to:

 • przygotowywanie dokumentacji technicznej,
 • określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie,
 • wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania oraz remontowania i modernizowania,
 • ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów robót wykończeniowych, rozliczeń robocizny, materiałów, sprzętu i maszyn,
 • organizowanie i kontrolowania robót wykończeniowych,
 • nadzorowanie i kontrolowanie wykonywanych robót budowlanych w tym także remontowych i modernizacyjnych.

 

Kompetencje i kwalifikacje

Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami. Technika robót wykończeniowych w budownictwie powinna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji w budynku). Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim w budynkach (mieszkania, szkoły, urzędy). Technik robót wykończeniowych w budownictwie prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.

Środowisko i charakter pracy

Praca technika robót wykończeniowych w budownictwie odbywa się zwykle w pomieszczeniach zamkniętych. Jednakże, z racji wykonywanych czynności, pracownik może być narażony na oddziaływanie różnorodnych substancji chemicznych jak: farby, kleje, rozpuszczalniki, ponadto często pracuje w pomieszczeniach zapylonych, zatem może być podatny na alergie oraz choroby układu oddechowego. W pracy zawodowej wykorzystuje maszyny i urządzenia elektryczne, budowlane, pomiarowe, co wiąże się z narażeniem na hałas i wibracje. Godziny pracy technika robót wykończeniowych związane są z potrzebami realizowanego zadania, mogą wynosić kodeksowe 8 godzin, jednak w niektórych przypadkach mogą być ustalane inaczej, również w dni wolne.