WOLNE MIEJSCA
II nabór

w Szkole Branżowej I Stopnia nr 7 po szkole podstawowej i gimnazjum
w klasach wielozawodowych
oraz w zawodzie
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.