Kwalifikacje zawodowe

  1. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Główne zadania i wykonywane czynności

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz posadzkarskie i okładzinowe.

  • Wykonuje prace wykończeniowe w gotowych budynkach.
  • Montuje ściany działowe, sufity podwieszane, obudowy konstrukcji dachowych, okładziny ścienne i płyty podłogowe w systemie suchej zabudowy.
  • Wykonuje zabudowy ciągów wszelkich instalacji budowlanych.
  • Wykonuje roboty malarskie, tapeciarskie, posadzkarskie i okładzinowe.
  • Szacuje ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wykonywać po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się także w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kształcenia w rzemiośle.
Wykonywanie zawodu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wymaga spostrzegawczości, umiejętności koncentracji uwagi i wyobraźni przestrzennej. Do odpowiedniego wypełniania obowiązków w tym zawodzie są przydatne: umiejętność komunikacji oraz odporność na stres.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien mieć wiedzę na temat: rodzajów i elementów obiektów budowlanych, elementów instalacji budowlanych, materiałów budowlanych i ich zastosowania. Powinien znać zasady sporządzania rysunków budowlanych i ich przestrzegać, umieć wykonywać szkice robocze, a także rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie. Bardzo istotna jest także umiejętność rozpoznawania elementów zagospodarowania terenów budów.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie musi mieć doświadczenie w montowaniu systemów suchej zabudowy, wykonywaniu robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych. Jest mu także potrzebna umiejętność analizowania dokumentacji budowlanej.

Środowisko i charakter pracy

Praca montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w zależności od miejsca zatrudnienia może się odbywać w zespole lub samodzielnie. Polega na wykonywaniu schematycznych, powtarzających się czynności w stałych godzinach pracy. Jest to zawód charakteryzujący się wzrostem liczby zleceń w trakcie sezonowego nasilenia prac budowlanych – w tym czasie trzeba się liczyć z pracą zmianową. Większość prac jest wykonywana wewnątrz budynków, wyjątkowo trzeba pracować na
zewnątrz oraz na rusztowaniach (na wysokości). Jest to zawód, w którym bardzo częste jest prowadzenie własnej działalności, które wiąże się z dużą konkurencją i częstymi wyjazdami.

DSC_2632 DSC_2656