„Europejskie doświadczenia w kształceniu zawodowym gwarancją sukcesu”

w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

okres trwania: 01.09.2017 – 31.12.2018

 

 • Organizacja atrakcyjnych praktyk zawodowych, jako nagrody dla wyróżniających się uczniów
 • Nawiązywanie długotrwałych relacji pomiędzy instytucjami edukacyjnymi Unii Europejskiej pozwalających na stałą wymianę wiedzy
  i doświadczeń
 • Brak konieczności samodzielnego organizowania obowiązkowego stażu zawodowego
 • Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych (j. angielski
  i niemiecki)
  w zakresie zawodowym i ogólnym, podczas sytuacji codziennych
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju zawodowego ucznia poprzez uzupełnienie wiedzy teoretycznej wiedzą i doświadczeniem praktycznym.
 • Rozwój osobisty i kulturalny mający wpływ na wzrost samooceny
 • Lepsze przygotowanie do egzaminów końcowych i egzaminu maturalnego, których zaliczenie stworzy większe szanse na rynku pracy lub umożliwi dalszą naukę na uczelni wyższej
 • Rozwój umiejętności praktycznych uczniów, niezbędnych w zawodzie technika budownictwa i technika architektury krajobrazu
 • Promowanie równości pomiędzy mężczyznami i kobietami poprzez ustalenie parytetu mężczyzn i kobiet, którzy będą brali udział w projekcie
 • Propagowanie współpracy pomiędzy krajami jak i instytucjami naukowymi na terenie miasta i regionu.
 • Przystosowanie beneficjentów do konkurowania w gospodarce globalnej gdzie poza kompetencjami merytorycznymi istotna jest zwłaszcza znajomość języków obcych w zakresie zawodowym i komunikacyjnym.