Dyrektor Szkoły:  mgr Michał Aloszko

Wicedyrektor Szkoły: mgr Rafał Osman, mgr Marian Piegza

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr inż. Adam Rudzik


Pedagog: mgr Katarzyna Dąbrowska, mgr Michał Piegza

Psycholog: mgr Jadwiga Gonera-Tomeczek

Bibliotekarz: mgr Katarzyna Zawada, mgr Bożena Szczyrbowska

Doradca zawodowy: mgr Monika Kruszyńska


j. polski: mgr Anna Gawenda, mgr Michał Aloszko, mgr Joanna Siwczyk, mgr Damian Mucha, mgr Barbara Korczak

j. angielski: mgr Jadwiga Gonera-Tomeczek, mgr Małgorzata Tomczyk, mgr Anna Grodzka

j. niemiecki: mgr Mieczysław Pyzik, mgr Anna Osmańczyk

j. hiszpański: mgr Aleksandra Rabsztyn

j. francuski: mgr Aleksandra Rabsztyn

Historia: mgr Halina Jóźwiak, mgr Iwona Ciężkowska

Wiedza o społeczeństwie: mgr Halina Jóźwiak

Wiedza o kulturze: mgr Anna Gawenda, mgr Damian Mucha

Matematyka: mgr inż. Artur Jadwiszczok, mgr Rafał Osman, mgr Magdalena Reimann

Fizyka: mgr Anna Jacek

Chemia: mgr Anna Jacek

Geografia: mgr Mieczysława Labus

Biologia: mgr Anna Jacek, mgr Mieczysław Pyzik, mgr Anna Laske

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Mieczysława Labus, mgr inż. Monika Borowska

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Grzegorz Leciej, mgr Beata Musiał

Informatyka: mgr inż. Monika Borowska, mgr Sylwia Wojciechowska

Wychowanie fizyczne: mgr Anna Kasza, mgr Andrzej Manecki, mgr Łukasz Skrzypnik, mgr Beata Musiał, mgr Katarzyna Mirek

Religia: ks. Łukasz Kotyński, mgr Grzegorz Pyrek, ks. Szymon Kiera

Etyka: mgr Halina Jóźwiak

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Halina Jóźwiak, mgr Katarzyna Mirek

Przedmioty zawodowe: mgr inż. arch. Arkadiusz Maczuch, mgr inż. Paweł Matysiok, mgr inż. Adam Rudzik, mgr inż. arch. Małgorzata Przysiewkowska, mgr inż. Aleksandra Wasik, mgr inż Marzena Pecyna, mgr inż. Zbigniew Czechowicz, mgr inż. Krystyna Prokop, mgr inż. Małgorzata Kuczyńska, mgr Anna Laske

Zajęcia praktyczne: Eugeniusz Matysiok, mgr inż. Adam Rudzik, Krzysztof Głowaczewski, mgr inż. Zbigniew Czechowicz